keskiviikko 16. heinäkuuta 2008

Seinäjoki ja Kouvola

Kesätapahtumien haasteet yhdistävät Kouvolaa ja Seinäjokea. Tangomarkkinoillakaan ei järvi- tai merilevä luontaisesti tuoksu. Maa- ja rautateitse Seinäjoki niveltyy esisatamaksi Pohjanlahdelle ja aina Atlantin yli Buenos Airesin ja Montevideon yöhön. Ihmisten ja hyödykkeiden reitit karaoken synnyn suuntaan kytkeytyvät usein puolestaan Kouvolaan. Seinäjoen rooli maamme porttina länteen muistuttaa Kouvolan merkitystä Suomen suhteessa itään. Vaikutelmaa vahvistaa lännen kasvukeskusten pohjoisempi sijainti. Oulun teknoihmeen tuolla puolen Kemin ja Tornion teollisuutta ja Haaparanta-yhteistyötä kehitetään valoisin näkymin. Rovaniemellä väestönkasvu on viime vuosina kääntynyt voiton puolelle. Idässä pohjoisin kasvukeskus kaartuu Kallaveden reunustamana Kuopioon.

Kirkolliselta kannaltakin Seinäjoella ja Kouvolalla on yhteisiä piirteitä. Käsitykseni mukaan Kansanlähetys on vuosikymmenet toiminut merkittävimpänä ev-lut. herätysliikkeenä molemmilla seuduilla. Vuoden 2009 Kansanlähetyspäivien sijoittuminen Kouvolaan ei tältä kannalta yllätä.

Seinäjoen pikaruokatarjontaa on kiitelty huomattavasti kebabravintoloiden osalta. Tämä ilmenee vapaa-aikavirasto.com –sivuilta. Oma suppea kokemukseni keskikaupungin kulmilta tukee väitteitä. Myös juhlavamman aterioinnin ja ruokamatkailun kohteeksi Seinäjoelle voidaan nähdä edellytyksiä. Kouvolan tavoin Seinäjoella kohtaavat useiden alueellisten ruokaperinteiden rajapinnat. Kouvolan maisema Salpausselän harjuilla antaa toisaalta etumatkaa. Ainakin pyrittäessä kahviloiden ylivertaiseksi kaupungiksi tulee huomioida veden ja kahvin vivahteikas suhde. Veden herättämien mielikuvien voimaakaan ei tule väheksyä. Salpausselkään liittyy vielä historiallinen tunnelataus suurvaltojen toistuvien rajankäyntien tantereena.

Sotahistorian maantiede saattaa pohjustaa kahvin ja veden menestyksellistä suhdetta. Menneisyys myös painottaa Kymenlaakson viestinnän perinteitä. Itärajan taisteluja tarkastellaan tällöin tiedotuksen sovellusten ja keksintöjen kenttänä. Näin menneisyys puoltaa joukkoviestinnän tiedekeskuksen sijoittumista Kouvolaan. Keskuksen tarvetta ja toiminta-ajatusta pohdin edellisessä blogikirjoituksessa. Mikäli ruokamatkailu Kouvolassa kehittyy, sopisi kaupunkiin lisäksi ruuan tiedekeskus edistämään matkailua. Tarjolle voitaisiin asettaa Finfoodin verkkosivujen tietopakettien kaltaisia esityksiä, joita olisi työstetty tiedekeskuksen tarpeisiin.

Ei kommentteja: