torstai 21. kesäkuuta 2012

Keuruun juhannuskonferenssi - raamattutunti, Jouko Ruohomäki

Keuruun juhannuskonferenssi 21.6.-12, Jouko Ruohomäki, raamattutunti:

"Pyhän Hengen herätys"

Viime vuosisadan alussa syntynyttä Pyhän Hengen herätystä oli rukoiltu hartaasti. Edelsi yhteiskristillinen rukouskampanja. Kaikkialla evankelisessa maailmassa pidettiin rukouskokouksia. Levitettiin kansainvälisiä kortteja, joissa kehotettiin päivittäiseen rukoukseen. Jumalalle rukous oli mieluinen. 1920-luvun herätykset alkoivat, ensin vähäisinä ja satunnaisina, myöhemmin muodostivat mahtavat virran uoman, joka tulvaveden tavoin murtautui yli maiden ja kansojen. Tätä syntynyttä herätystä kutsumme helluntaiherätykseksi. Myös Suomessa yhdyttiin tähän rukoukseen. Lähetysseuran 50-vuotisjuhlan lähestyessä vuonna 1908 julkaistiin Kotimaa-lehdessä kirkon johtajien allekirjoittama vetoomus: juhlapäivän jumalanpalveluksessa toivotaan pidettävän kiitoshetki Lähetysseuran vuosipäivästä. Pyhän Hengen vuodatusta kehotettiin rukoilemaan Suomen kansan, lähetystyön ja työntekijöiden ylle, jotta uskossa ja parannuksessa toteuttaisimme kutsumusta suuremmalla innolla kuin aiemmin. Pyyntö oli Jumalalle mieluinen, Hän vastasi rukouksiin.

Puhuttiin kielillä työntekijöiden piireissä. Myös kansa sai rukousvastauksia. Jumala antaa yllättää. Onkin parasta jättää rukousvastauksen muoto sen antajan käsiin. Nyt haluan tarkastella sitä perustusta, jonka varaan helluntailiikettä alettiin rakentaa ja ehtoja, joiden varassa voimme jatkaa.

Pyhän Hengen kastetta edeltää sydämen puhdistus, pyhityskokemus. Hengen kasteeseen liittyy täyteys armolahjoin sekä uskovien yhteys, uskovien allianssi. Nämä periaatteet perustuvat Jumalan sanaan.

1. Pyhän Hengen kaste, jonka raamatullinen merkki on kielillä puhuminen

Mitä vastaat kysymykseen: miten helluntailiike eroaa muista liikkeistä? Ero näkyy Pyhän Hengen kasteessa ja kielilläpuhumisessa, opetuksena henkikasteesta, jonka ulkoinen merkki on kielilläpuhuminen. Monet pitävät tätä vääränä, demonien aikaansaannoksena, koko helluntailiikettä syvyydestä lähteneenä ja kielilläpuhumista psyyken tuotoksina ilman Jumalaa.

Voiko uskova saada henkikasteen puhumatta kielillä? On poikkeuksia, mutta minä en tahdo olla sellainen. Jos alkuajan helluntaipioneerit olisivat perääntyneet, tuskin enää olisi helluntaiherätystä. Miksi eivät antaneet periksi? Perustivat oppinsa Raamatun sanaan ja sen mukaiseen kokemukseen. Viittaan vain yhteen todisteeseen raamatusta: Kornelius Apt 10:44:ssa: ”Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ympärileikatut uskovat hämmästyivät, kun Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle.” Pietari joutui pariin otteeseen puolustamaan käyntiä Korneliuksen talossa. Kielilläpuhuminen ei kaikille kelvannut, vaadittiin Mooseksen lain noudattamista ja ympärileikkausta. Edelleenkin monille ei riitä kielilläpuhuminen henkikasteen merkkinä. Tämä on totta, ettei kielilläpuhuminen ole ainut henkikasteen merkki. Amsterdamin kokous 1912 antoi henkikasteen merkeistä julkilausuman: ”me emme opeta, että kaikki henkikasteen saaneet, vaikka puhuisivat kielillä, olisivat vastaanottaneet täyden siunaukset. Uskomme, että Pyhän Hengen kastetta seuraavat aina Hengen hedelmät, joten voimme vastaanottaa samat lahjat kuin apostolit helluntaina.”

2. Helluntaiuskovien yhteys

Suunnitelma kansainvälisestä allianssista, vain osittain toteutui. Erilaiset näkemykset opillisista asioista eivät saaneet olla este helluntaiuskovien yhteydelle. Mielipide-erot piti ilmaista rakkauden ja kunnioituksen hengessä. Helluntaiallianssin periaate: suvaitsevaisuus, hyvä tahto muita kristittyjä kohtaan.

3. Sydämen puhdistus

John Wessleyn mukaan uudestisyntymisen jälkeen Jumala tekee sydämen suursiivouksen. Kun ensimmäiset helluntailaiset aloittivat toimintansa, historia johti Wessleyn pyhitysliikkeen mukaiseen tunnustukseen. Olisi olemassa kaksi eri armotyötä uskoville: 1. Uskon kautta vanhurskauttaminen, uudestisyntyminen. Useimmat sen ymmärsivät ja olivat sen kokeneet 2. Wessleyläinen täydellinen pyhitys. Uudestisyntymisen jälkeinen kokemus, voitto synnistä, täydellinen rakkaus Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, omistettiin uskon kautta kuten vanhurskauttaminen.

Useimmat ensimmäiset helluntailaiset olivat pyhitysliikkeestä lähtöisin. Lisäsivät Pyhän Hengen kasteen siunauksen kielilläpuhumisineen kolmanneksi: Pyhän Hengen kaste ymmärrettiin välttämättömäksi. Etsijöitä kehotettiin hylkäämään katkeruuden versot niin, ettei mikään estänyt henkikasteen vastaanottamista. ”Olen pelastettu, olen pyhitetty, olen täyttynyt Pyhällä Hengellä.” Uskottiin myös Jeesuksen parantavaan voimaan ja Hänen toiseen tulemiseen. Muodostui ns. viisinkertainen evankeliumi.

Ihmisen luonteeseen kuuluu pyrkimys pysyä keskitiellä. Yleensä, kun kirkkohistoriassa on jotain tapahtunut, se on tapahtunut extremessä, äärilaidoilla. Muut varoittelevat: ”se on vaarallista”, ”älkää menkö”. Onko meidän tavoitteemme todellinen sydämen puhtaus? On syytä muistaa, että Herramme sanoi Matt 3:8: ”autuaita ovat puhdassydämiset, he saavat nähdä Jumalan.”

”Herra kirkastakoon kasvonsa, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi.” Ymmärrämmekö, että toivotamme siunattavalle puhdasta sydäntä. On totta, ettei kuolevainen voi nähdä Jumalaa, mutta paradoksi on, että Jumala voi kääntää kasvonsa heidän puoleensa. Kun kuningas David katui syntejään: ”Jumala, luo minuun puhdas sydän, anna vahva henki”. ”Kuka saa nousta Herran vuorelle…se, jolla on puhdas sydän”. Sananl 4:23: ”Yli kaiken varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee”

Olkoon henkilökohtainen käsityksemme pyhityksestä mitä tahansa, tällä puhdassydämisyyden tiellä koettiin ensimmäiset helluntaikokemukset. Voidaan kysyä: olisiko mitään helluntailiikettä syntynyttä, ellei olisi nähty tärkeäksi etsiä puhtaan sydämen kokemusta? Milloin sinä olet viimeksi etsinyt puhdasta sydäntä? Seurakunnassa tarvittaisiin puhtaan sydämen herätystä. Se olisi lääke vikoilijoille, loppuisi pahapuhumiset ja kiusaamiset, viihtyisimme sellaisessa seurakunnassa, saarnaajat jaksaisivat paremmin.

Mitä käytännössä tarkoittaa puhdas sydän: hyvin lähellä arkipäivää ja tavallista elämää. Saarnoissa usein liitelemme korkeuksissa. Toivon teidän muistavan: 1. Puhdas sydän käsittää pyrkimyksen oikeudenmukaisuuteen. Et tee väärin toista kohtaan, etkä hyväksy, jos näet toiselle tehtävän vääryyttä, vaikka joudut itse menettämään suosiota tai etuja. Oikeudenmukaisuuden puolustaminen on hämärrytetty, sitä kutsutaan riidaksi. Kutsutaan riitelijäksi. On syytä muistaa, että Jumala on oikeudenmukainen. 2. Anteeksipyytäminen: kuinka monen ihmisen kärsimys lieventyisi tätä noudatettaessa. Kuuluu puhdassydämisyyteen 3. Totuuteen pyrkiminen, johon ei kuulu valhe, juorut, häpeään saattaminen. Nykyajan henkinen lyömäase on mustamaalaaminen. Narsisteiksi ja psykoottisiksi nimittäminen. Valitettavan usein myös helluntailaiset syyllistyvät tähän. Toisinaan saarnaajaakin syytetään narsistiksi. Nöyryyttäminen ei kuulu puhdassydämisyyteen. Puhdassydäminen ei koskaan kiusaa toista. Helluntaiseurakunnassa kiusaaminen on ongelma. Miksi niin monet työntekijät tarvitsevat terveydenhuollon apua? Valitettavasti varsinkin puhumattomuus vaivaa. Puhdassydäminen ei hyväksikäytä toista mm. henkisesti. Palvelualttiuden innokkuutta ja vahvaa kutsumusta on käytetty hyväksi mm. seurakuntatyön palkkauksessa.

Tarvitsemmeko sydämen puhtautta? Tarvitseeko etsiä pyhitystä?

Millä ehdoin helluntailaisuus voi jatkaa? Ehdot ovat samat, joiden varaan helluntailaisuus perustettiin ja rakennettiin. Pyhän Hengen kaste, sydämen puhtaus ja uskovien yhteys - näiden toteutuessa 100-vuotias helluntailiike voi menestyä. Vastuu on meidän käsissämme.

Ei kommentteja: