torstai 21. kesäkuuta 2012

Keuruu Pentecostal midsummer conference - Radio Gospel - Bible questions answered

In the studio of Radio Gospel in Keuruu Pentecostal midsummer conference June 21, 2012, Jouko Ruohomäki gives answers to questions sent and inspired by his bible study: "The revival of Holy Spirit:

Bible study today was presenting a useful repetition of the basics of Pentecostalism, because often there’s so much speech and so much irrelevant. How would the doctrines about the Holy Spirit be told to the new beginners of Bible and church?

Question of deity is very essential. Considering should start from the Trinity of God. Once I was asked by e-mail: when someone gets healed from diseases, which person of the Trinity was the healer? I noted, that you start your considering in a wrong way. The starting point must be the Holy Trinity of God. Holy Spirit is a part of deity, then it’s possible to say: God approaches us by Holy Spirit. I wouldn’t remove Holy Spirit of Trinity.

How could I learn more about the Holy Spirit?

In the Bible it’s useful to read especially the end of gospel of John, the gospel of Luke and the book of Acts. Explaining literature is very useful too.

How can I be sure about being fulfilled by Holy Spirit?

Speaking in tongues is an essential sign of spiritual baptism, but in addition it is accompanied by the fruits of Spirit – a human life led and changed by Holy Spirit. If someone has had a spiritual baptism and he has learned to love God and other people, that’s an indication of Holy Spirit. I don’t put emphasis on emotional experiences or feelings, but on a life conformed with the word of Bible. The first letter of John in Bible gives a good model of a life of a human, who has been fulfilled by Holy Spirit.

What is the most essential part of the Pentecostal identity?

It’s the historical connection between the spiritual baptism and speaking in tongues. Here in Finland the history of the revival movement was already in the 1800’s characterized by spiritual gifts. Speaking in tongues and things that Bible tell about that were important also early in the next century. Experience and the word of Bible unified. We should not miss our original theology of Holy Spirit, because that’s the base of the Pentecostal revival movement. Experience and word meet each other – a Pentecostal identity is the result. I’ve been worried about missing our early identity. We’re feeling ourselves too wise. Questions are answered conforming to the later revival movements. Interpretations of the charismatic movement are confusing our classical identity.

Keuruun juhannuskonferenssi: Radio Gospel - Jouko Ruohomäki

studiovieraana Jouko Ruohomäki ja yleisön esittämät kysymykset aamun raamattutunnista 21.6.-12, Keuruun Juhannuskonferenssin Radio Gospel

Raamattutunti tarjosi tarpeellisen kertauksen helluntailaisuuden perusteista, koska paljon epäoleellistakin puhutaan. Miten Pyhästä Hengestä pitäisi kertoa seurakuntaelämän vasta-alkajille?

Kysymys liittyy jumaluuteen, ja pitäisi lähteä liikkeelle kolmiyhteisestä Jumalasta. Kerran e-mailina minulta kysyttiin, että kun ihminen parantuu, kuka Kolmiyhteyden persoonista on parantaja? Totesin, että lähestyt väärästä näkökulmasta. Pyhä ja kolmiyhteinen Jumala on oltava lähtökohtana. Jumaluuteen kuuluu myös Pyhä Henki, jolloin voidaan ajatella: Jumala lähestyy meitä Pyhän Hengen kautta. En irrottaisi Pyhää Henkeä kolminaisuudesta.

Miten voi ymmärtää Pyhästä Hengestä lisää?

Raamatusta kannattaa lukea erityisesti Johanneksen evankeliumin myöhempiä lukuja, Luukkaan evankeliumia ja Apostolien tekoja. Selitysteoksista on hyötyä.

Miten voi olla varma Pyhällä Hengellä täyttymisestä?

Kielilläpuhuminen kuuluu Pyhän Hengen kasteeseen, mutta lisäksi tunnusmerkkeinä ovat Pyhän Hengen hedelmät - Pyhän Hengen johtama, muuttunut ihmisen elämä. Jos Pyhällä Hengellä kastettu ihminen on oppinut rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä, se on merkki Pyhästä Hengestä. En painota emotionaalisia tunnetta tai tunnekokemusta, vaan Jumalan sanan ja ohjeiden noudattamista. 1. Joh antaa raamatussa Pyhällä Hengellä täytetyn ihmisen elämästä mallin.

Mikä on tärkein asia helluntailaisessa identiteetissä?

Historiallinen Pyhän Hengen kasteen ja kielilläpuhumisen yhteys. Suomessa herätysliikkeiden historia oli jo 1800-luvulla merkittävästi armolahjojen leimaama, myös herännäisyydessä ja lestadiolaisuudessa. Kielilläpuhuminen, ja mitä raamattu siitä sanoo, oli keskeistä 1900-luvun alussa. Kokemus ja raamatun sana yhdistyivät. Emme saa menettää alkuperäistä Pyhän Hengen teologiaa, koska sille pohjalle helluntailiike rakentuu. Kokemus ja sana kohtaavat – muodostuu helluntailainen identiteetti. Olen huolissani varhaisen identiteetin katoamisesta. On tultu ns. liian viisaiksi. Kysymykset selitetään myöhempien herätysliikkeiden mukaisesti. Karismaattisen liikkeen tulkinnat sekoittavat klassista identiteettiä.

Keuruu Pentecostal midsummer conference - Bible study, Jouko Ruohomäki

Keuruu midsummer conference, bible study June 21, 2012, Jouko Ruohomäki: “The revival of Holy Spirit”

Early in the last century the revival of Holy Spirit had been prayed hard for. It was preceded by a prayer campaign, which was inter-denominational. All the evangelical world was having prayer meetings. Prayer cards were internationally delivered asking for a daily prayer. The prayer pleased the Lord. In the 1920’s the revival started, first mildly and occasionally, but later widely and in an international level. This is what we call the Pentecostal Revival. Also in Finland there were lots of prayers. When the Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM) was having the anniversary of 50 years in 1908, lutheran Kotimaa-newspaper published a declaration of many church leaders: a moment for worship is hoped to be organized in churches for the anniversary of FELM. The pouring of Holy Spirit to our nation, its missionaries and its church employees was asked to be prayed for so that in faith and in repentance we would realize our mission with more passion. The prayer pleased the Lord, and He answered the prayers.

Employees of churches were speaking in tongues. Ordinary people got answers to prayers. God let His answers amaze. It’s better to let the form of answers to prayers to be decided by God. Now I want to survey the base, on which the Pentecostal movement was started to build, and the preconditions on which we can go on.

The baptism of Holy Spirit is preceded by a purification of heart, which means an experience of sanctification. The baptism of Holy Spirit is accompanied by fullfillness of spiritual gifts and unity of believers. These principles are based on the word of Bible.

1. The baptism of Holy Spirit, indicated - as Bible proclaims - by speaking in tongues

How do you answer to the question: how does Pentecostal movement differ from other revival movements? The difference appears by the baptism of Holy Spirit and speaking in tongues, by the doctrine of spiritual baptism, which is concretely indicated by speaking in tongues. Many people think this is wrong and caused by demons. Pentecostal movement is blamed to be generated from the depth, and speaking in tongues has been considered as a psychological phenomenon without God.

Is it possible, that a believing christian receives a spiritual baptism without the gift of speaking in tongues. There are exceptions, but I wouldn’t want to be one. If the first pioneers of Pentecostalism had withdrawn, there would probably be no Pentecostal revival movement. Why didn’t they withdraw? They based their doctrine to the word of Bible and to conforming experiences. I just mention one evidence in Bible which locates in the house of Kornelius, Acts 10:44-45: “While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles.” Peter had few times to defend his reasons to visit the house of Kornelius. Everyone didn’t accept speaking in tongues, they were demanding respect to law of Moses and circumcition. Even today there are people who don’t accept speaking in tongues as a sign of spiritual baptism. They are right. Speaking in tongues isn’t the only sign of spiritual baptism. The conference of Amsterdam in 1912 gave a declaration about the spiritual baptism: we don’t proclaim, that all the spiritually baptized, even speaking in tongues, would have received the full blessing. We believe that spiritual baptism is always succeeded by the fruits of the Spirit, so we can receive the same gifts as the Apostles on the first Pentecost.

2. Unity of the Pentecostalist believers

The plan of forming an international alliance just partly realized. Different doctrinal opinions weren’t allowed to hinder the unity of Pentecostalist believers. Different point of views were expected to be expressed in a spirit of love and respect. A principal of Pentecostal alliance: tolerance, complaisance in relations to other believers.

3. Purification of heart

According to John Wesley is borning again succeeded by a complete purification of heart made by God. In the period of the first pentecostalists the history led to the statement of belief conformed to the sanctification doctrine of Wesley. There would be two different endowments for believers: 1. Justification by faith, borning again. Most of people understood what it means and had experienced that. 2. Complete sanctification according to Wesley. That means an experience after being born again, the victory over sins, the complete love to God and to other people, which was possessed by faith like justification.

Most of the first Pentecostals were coming from the sanctification movement. They added the spiritual baptism to be the third endowment: the baptism of Holy Spirit was considered necessary. Those who are seeking we asked to put away the roots of bitterness, so that they couldn’t hinder receiving the spiritual baptism. “I’m saved, I’m sanctified, I’ve been fulfilled by Holy Spirit.” They also believed in the healing power of Jesus Christ and to the second coming of Jesus Christ. By these elements was formed the “five-fold evangelium”.

For a human it’s characteristic to aim for the medium. But normally, when something significant has happened in the church history, it has taken place on the “extreme-level”, on the fringe. Some might warn: “it’s dangerous”, “please, don’t go”. Are we really aiming for a real purification of heart? It’s important to remember the words of Jesus Christ (Mt 5:8): ”Blessed are the pure in heart, for they will see God”.

“May the Lord make His face shed light upon you!” Do we realize, that we are asking for a pure heart by wishing a blessing to someone? It is true that a mortal human can’t see God, but it’s paradoxical, that God may lift up His face unto him. When David was repenting sins, he said: “God, create in me a pure heart and renew a faithful spirit within me.” ” Who may ascend the mountain of the Lord? He who has a pure heart” (Psalm 24: 3-4) “Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.“ (Proverbs 4:23)

You can feel free to have your own conception of sanctification, but on this way of purification of heart were received the first experiences the Pentecostalism. It’s useful to ask: would any Pentecostal revival have been born, if no one had felt it important to search for the experience of a pure heart? When was the last time when you were searching for a pure heart? In the churches and congregation, there’s a need for revival movement of purified hearts. That would be the remedy for those who are blaming others, it would cease speaking of evil, gossips and harassment. That would make church a better place, also for the employees in the sense of coping at work.

What does a pure heart concretely mean? It is something very close to an ordinary everyday life. In our sermons we’re often too abstract. I hope you will remember these three things: 1. Pure heart means aiming for righteousness. You don’t treat other people wrong, and you don’t accept, if you see someone treated wrong, even if you would self miss you popularity or priviledges. Defending righteousness has been blured, and it’s treated same as arguing. It’s important to remember that God is righteous. 2. Apologising: many people would suffer less, if this was practiced. It’s a part of being pure at heart. 3. Searching for the truth in a manner that doesn’t include lies, gossips and defaming other people. One tool of evil is disgracing. Blaming someone to be a narcistic or a psychotic person. It’s regrettable, that also many pentecostalist are doing the same. Sometimes the preasts are blamed to be narcistic persons. Humiliation doesn’t belong together with a pure heart. If you have a pure heart, you don’t harass. In Pentecostal church we’re having problems with harassment. Why are so many church employees needing health care for that? Speechlessness is an important problem. If you have a pure heart, you don’t abuse people for example mentally. Strong mission and willingness to serve have been abused for example in making decisions of hiring in church.

Do we need to be pure at heart? Do we have to search for sanctification?

Which are the preconditions with Pentacostalism can go on? Preconditions are the same on which the revival movement was based and built. Baptism of Holy Spirit, purification of hearts, unity of believers - if they realize, Pentecostal movement is able to gain success. We have a choice.

Keuruun juhannuskonferenssi - raamattutunti, Jouko Ruohomäki

Keuruun juhannuskonferenssi 21.6.-12, Jouko Ruohomäki, raamattutunti:

"Pyhän Hengen herätys"

Viime vuosisadan alussa syntynyttä Pyhän Hengen herätystä oli rukoiltu hartaasti. Edelsi yhteiskristillinen rukouskampanja. Kaikkialla evankelisessa maailmassa pidettiin rukouskokouksia. Levitettiin kansainvälisiä kortteja, joissa kehotettiin päivittäiseen rukoukseen. Jumalalle rukous oli mieluinen. 1920-luvun herätykset alkoivat, ensin vähäisinä ja satunnaisina, myöhemmin muodostivat mahtavat virran uoman, joka tulvaveden tavoin murtautui yli maiden ja kansojen. Tätä syntynyttä herätystä kutsumme helluntaiherätykseksi. Myös Suomessa yhdyttiin tähän rukoukseen. Lähetysseuran 50-vuotisjuhlan lähestyessä vuonna 1908 julkaistiin Kotimaa-lehdessä kirkon johtajien allekirjoittama vetoomus: juhlapäivän jumalanpalveluksessa toivotaan pidettävän kiitoshetki Lähetysseuran vuosipäivästä. Pyhän Hengen vuodatusta kehotettiin rukoilemaan Suomen kansan, lähetystyön ja työntekijöiden ylle, jotta uskossa ja parannuksessa toteuttaisimme kutsumusta suuremmalla innolla kuin aiemmin. Pyyntö oli Jumalalle mieluinen, Hän vastasi rukouksiin.

Puhuttiin kielillä työntekijöiden piireissä. Myös kansa sai rukousvastauksia. Jumala antaa yllättää. Onkin parasta jättää rukousvastauksen muoto sen antajan käsiin. Nyt haluan tarkastella sitä perustusta, jonka varaan helluntailiikettä alettiin rakentaa ja ehtoja, joiden varassa voimme jatkaa.

Pyhän Hengen kastetta edeltää sydämen puhdistus, pyhityskokemus. Hengen kasteeseen liittyy täyteys armolahjoin sekä uskovien yhteys, uskovien allianssi. Nämä periaatteet perustuvat Jumalan sanaan.

1. Pyhän Hengen kaste, jonka raamatullinen merkki on kielillä puhuminen

Mitä vastaat kysymykseen: miten helluntailiike eroaa muista liikkeistä? Ero näkyy Pyhän Hengen kasteessa ja kielilläpuhumisessa, opetuksena henkikasteesta, jonka ulkoinen merkki on kielilläpuhuminen. Monet pitävät tätä vääränä, demonien aikaansaannoksena, koko helluntailiikettä syvyydestä lähteneenä ja kielilläpuhumista psyyken tuotoksina ilman Jumalaa.

Voiko uskova saada henkikasteen puhumatta kielillä? On poikkeuksia, mutta minä en tahdo olla sellainen. Jos alkuajan helluntaipioneerit olisivat perääntyneet, tuskin enää olisi helluntaiherätystä. Miksi eivät antaneet periksi? Perustivat oppinsa Raamatun sanaan ja sen mukaiseen kokemukseen. Viittaan vain yhteen todisteeseen raamatusta: Kornelius Apt 10:44:ssa: ”Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ympärileikatut uskovat hämmästyivät, kun Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle.” Pietari joutui pariin otteeseen puolustamaan käyntiä Korneliuksen talossa. Kielilläpuhuminen ei kaikille kelvannut, vaadittiin Mooseksen lain noudattamista ja ympärileikkausta. Edelleenkin monille ei riitä kielilläpuhuminen henkikasteen merkkinä. Tämä on totta, ettei kielilläpuhuminen ole ainut henkikasteen merkki. Amsterdamin kokous 1912 antoi henkikasteen merkeistä julkilausuman: ”me emme opeta, että kaikki henkikasteen saaneet, vaikka puhuisivat kielillä, olisivat vastaanottaneet täyden siunaukset. Uskomme, että Pyhän Hengen kastetta seuraavat aina Hengen hedelmät, joten voimme vastaanottaa samat lahjat kuin apostolit helluntaina.”

2. Helluntaiuskovien yhteys

Suunnitelma kansainvälisestä allianssista, vain osittain toteutui. Erilaiset näkemykset opillisista asioista eivät saaneet olla este helluntaiuskovien yhteydelle. Mielipide-erot piti ilmaista rakkauden ja kunnioituksen hengessä. Helluntaiallianssin periaate: suvaitsevaisuus, hyvä tahto muita kristittyjä kohtaan.

3. Sydämen puhdistus

John Wessleyn mukaan uudestisyntymisen jälkeen Jumala tekee sydämen suursiivouksen. Kun ensimmäiset helluntailaiset aloittivat toimintansa, historia johti Wessleyn pyhitysliikkeen mukaiseen tunnustukseen. Olisi olemassa kaksi eri armotyötä uskoville: 1. Uskon kautta vanhurskauttaminen, uudestisyntyminen. Useimmat sen ymmärsivät ja olivat sen kokeneet 2. Wessleyläinen täydellinen pyhitys. Uudestisyntymisen jälkeinen kokemus, voitto synnistä, täydellinen rakkaus Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, omistettiin uskon kautta kuten vanhurskauttaminen.

Useimmat ensimmäiset helluntailaiset olivat pyhitysliikkeestä lähtöisin. Lisäsivät Pyhän Hengen kasteen siunauksen kielilläpuhumisineen kolmanneksi: Pyhän Hengen kaste ymmärrettiin välttämättömäksi. Etsijöitä kehotettiin hylkäämään katkeruuden versot niin, ettei mikään estänyt henkikasteen vastaanottamista. ”Olen pelastettu, olen pyhitetty, olen täyttynyt Pyhällä Hengellä.” Uskottiin myös Jeesuksen parantavaan voimaan ja Hänen toiseen tulemiseen. Muodostui ns. viisinkertainen evankeliumi.

Ihmisen luonteeseen kuuluu pyrkimys pysyä keskitiellä. Yleensä, kun kirkkohistoriassa on jotain tapahtunut, se on tapahtunut extremessä, äärilaidoilla. Muut varoittelevat: ”se on vaarallista”, ”älkää menkö”. Onko meidän tavoitteemme todellinen sydämen puhtaus? On syytä muistaa, että Herramme sanoi Matt 3:8: ”autuaita ovat puhdassydämiset, he saavat nähdä Jumalan.”

”Herra kirkastakoon kasvonsa, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi.” Ymmärrämmekö, että toivotamme siunattavalle puhdasta sydäntä. On totta, ettei kuolevainen voi nähdä Jumalaa, mutta paradoksi on, että Jumala voi kääntää kasvonsa heidän puoleensa. Kun kuningas David katui syntejään: ”Jumala, luo minuun puhdas sydän, anna vahva henki”. ”Kuka saa nousta Herran vuorelle…se, jolla on puhdas sydän”. Sananl 4:23: ”Yli kaiken varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee”

Olkoon henkilökohtainen käsityksemme pyhityksestä mitä tahansa, tällä puhdassydämisyyden tiellä koettiin ensimmäiset helluntaikokemukset. Voidaan kysyä: olisiko mitään helluntailiikettä syntynyttä, ellei olisi nähty tärkeäksi etsiä puhtaan sydämen kokemusta? Milloin sinä olet viimeksi etsinyt puhdasta sydäntä? Seurakunnassa tarvittaisiin puhtaan sydämen herätystä. Se olisi lääke vikoilijoille, loppuisi pahapuhumiset ja kiusaamiset, viihtyisimme sellaisessa seurakunnassa, saarnaajat jaksaisivat paremmin.

Mitä käytännössä tarkoittaa puhdas sydän: hyvin lähellä arkipäivää ja tavallista elämää. Saarnoissa usein liitelemme korkeuksissa. Toivon teidän muistavan: 1. Puhdas sydän käsittää pyrkimyksen oikeudenmukaisuuteen. Et tee väärin toista kohtaan, etkä hyväksy, jos näet toiselle tehtävän vääryyttä, vaikka joudut itse menettämään suosiota tai etuja. Oikeudenmukaisuuden puolustaminen on hämärrytetty, sitä kutsutaan riidaksi. Kutsutaan riitelijäksi. On syytä muistaa, että Jumala on oikeudenmukainen. 2. Anteeksipyytäminen: kuinka monen ihmisen kärsimys lieventyisi tätä noudatettaessa. Kuuluu puhdassydämisyyteen 3. Totuuteen pyrkiminen, johon ei kuulu valhe, juorut, häpeään saattaminen. Nykyajan henkinen lyömäase on mustamaalaaminen. Narsisteiksi ja psykoottisiksi nimittäminen. Valitettavan usein myös helluntailaiset syyllistyvät tähän. Toisinaan saarnaajaakin syytetään narsistiksi. Nöyryyttäminen ei kuulu puhdassydämisyyteen. Puhdassydäminen ei koskaan kiusaa toista. Helluntaiseurakunnassa kiusaaminen on ongelma. Miksi niin monet työntekijät tarvitsevat terveydenhuollon apua? Valitettavasti varsinkin puhumattomuus vaivaa. Puhdassydäminen ei hyväksikäytä toista mm. henkisesti. Palvelualttiuden innokkuutta ja vahvaa kutsumusta on käytetty hyväksi mm. seurakuntatyön palkkauksessa.

Tarvitsemmeko sydämen puhtautta? Tarvitseeko etsiä pyhitystä?

Millä ehdoin helluntailaisuus voi jatkaa? Ehdot ovat samat, joiden varaan helluntailaisuus perustettiin ja rakennettiin. Pyhän Hengen kaste, sydämen puhtaus ja uskovien yhteys - näiden toteutuessa 100-vuotias helluntailiike voi menestyä. Vastuu on meidän käsissämme.

Keuruu Pentecostal midsummer conference: opening service sermon - Kauko Vehniäinen

Kauko Vehniäinen – sermon in opening service of Keuruu Pentecostal midsummer conference, June 20, 2012, in Finland


You’re really welcome today. I’m glad to have the opportunity to give a preach. I don’t have to invent own ideas, but thoughts based on the word of Bible. I have participated these midsummer conferences from my early childhood. When watching the people around me, sometimes I may think: oh, how much he’s changed since we met first time. But when shaking hand, I may say: oh, you haven’t changed since our first meet at all. Is our Heavenly God also wondering the same?

The topic of my speech is: “the way to the future”. The sign of the whole conference is: “the mark of 100”, which also means thinking about the future, even it’s good and useful to know and to explore the history.

Finland is a beautiful country, good place to live and worth of defending. This isn’t a war speech, but Finland is worth of defending also in a spiritual meaning for things which have a value. It’s lucky to be born in Finland, but there are problems too, which are harrowing and making wondering. Many people are suffering from spiritual emptiness and lack of peace in mind. According to a research only 27% of the Finnish people believe in God in the manner that the Bible declares. In this sense we are suffering from a recession. This is a big national challenge for the employees serving the churches and congregations.

Life is a journey. We have to estimate the challenges we have. The past and the history form the future and they have an impact. The Pentecostal movement has its past and history, and they have an impact today and to the future.

In my childhood home we had lots of congregational home bible studies, worship services and fellowship meetings. The gospel was proclaimed, people repented their sins and changed their way of living, more people came to church, but there was resistance too. Once in the dark wintry time people from church were gathered to my home and some young people outside – not only were smoking – but also they had harnessed a horse so that it started to eat from the church sleigh. But the gospel didn’t cease spreading in church and from house to house. Both you and me have our own memories of the events and situations by which we have come to this present moment.

God wants, that we neither postpone our lives to an uncertain future or remove it to the past. God wants today to manifest himself as our loving God. Once in a whole secular magazine of technics was told, how a preast had explored peoples attitudes to the present and to the future. The topic was: “The model of a postponed life”. People are waiting for their holiday, vacation and retirement. Only few had the ability to live the present.

God has given us our lives, which are worth of living today and now. God also wants to recreate. Apocalypse 21: verses 5,6 proclaim: “All am I going to recreate. Note down these words, because they’re trustworthy and true. Now the words have realized: I’m the Alpha and the Omega, the beginning and the end. They who win are allowed to drink from the source of the living water."

What is important today and now? And in the future?

The solid and the true words. The word of God is trustworthy. We can put our hope to it in every situation of our lives. Usually human words and opinions slowly fall down and lose they significance. The word of God never fails, even Heaven and earth will pass away.

In my childhood home we had a rowing boat, typical in the Savonia region. One of my brothers once wrote to its bow: “sure”. The boat was very useful, lots of used, but also had to be fixed and patched. One day my brother added some letters to the bow: “unsure”. Very often our plans are failing. But here in Keuruu even the congress and bible school area are proclaiming the gospel. The Kingdom of God is spreading.

”I am the Alpha and the Omega”. Jesus Christ is the first and the last. God’s plan is that Jesus should have the first place in oure lives too. Our time is characterized by self-centredness and human-centredness. Some people may be considered defamed because of talking about Jesus Christ. It is great to give the first place in life to Jesus Christ. He forgave our sins, gives us the future and the hope, he will take his stand on the earth, his name is powerful: it forgives our sins. This is the joy to be a Christian.

The Holy Spirit was spread during the Apostles when the word of God was proclaimed. Even today the proclaiming of gospel brings the presence of the Holy Spirit on us and proclaims powerfully Jesus Christ. He has to be the first and the last in our lives: no one else can save us. These no other name, which can save us, no other name under Heaven.

A gift of the living water is offered to us. That describes the blessings of God. He wants to give them today too. When you’re thirsty, it makes you search for water. We need that spiritual thirst. It saves our nation. Every individual human is longing for God. Life is a gift in itself. Living water proclaims grace. God wants to give it us also today. By grace has God saved us by giving us faith. It isn’t based on human endeavours, so that no one can boast.

Salvation is made by God from the beginning to the end. He just waits, that you give your life to him. For free, everything is ready. In the history of the Pentecostal church have many received this gift.

“All am I going to recreate” in Apocalypse means, that something better is still forward. In Heaven is everything new. The old has disappeared and the new has replaced it. There’s no death, no diseases, no dark sides of life. We want to welcome all the Finnish people to there. We can receive the eternal life, given by Jesus Christ.

I want to encourage all of us to renew by the power of Holy Spirit today! He wants to give us a fresh and new experience of grace and goodness of Holy Spirit. We can be released from our past and we can step forward to the future and to the new life. Personally I want to be renewed in my faith daily. Put your hope in God! He wants to help you! He wants to give the blessing of Holy Spirit to your life.

keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Keuruu Pentecostal midsummer conference: Radio Gospel - Heimo Enbuska

Priest and musicien Heimo Enbuska June 20, 2012 - studio interview of Radio Gospel – the official radio of Keuruu Pentecostal midsummer conference, in Finland

Three records have been published in one year: “Kootut laulut” (Song collection) in the autumn. After publishing I started my career as a performing musician as my full-time job. There were sing-along events in October. I took a break from working as a priest in my local church, and I started a concert-tour of Finland. From my earlier records I chose 20 songs to “Kootut laulut” record, which appears to be a kind of “the best of –record”. We had concerts in more than 115 towns and regions, and the record was a useful tool.

I’m really concerned about the demanding atmosphere which is rising in the field of our churches and congregations. An individual can never feel restful in the church after having chosen the good part, which will not be taken away. New trends and the media is too much and too fastly having impact on our churches and congregations, and individuals feel tired and fed up. Everyone should have right to feel relaxed with new trends of churches. All should feel familiar with his own faith. Everything should be unaffectedly based on the grace.

Last christmas was published a Christmas record, and the earlier one of my christmas records was published in 2000, accompanied by a concert-tour in Finland. After lots of performing the songs appeared to be a useful tool. Now it was time to make a new Christmas song record. Each individual song has a kind of key to an individual heart. Christmas is something really great, because everyone is permitted to come to Jesus, even they who normally don’t go to church.

In your concerts people feel really moved and touched. How should I be prepared to these situations? I don’t feel being a singer or a musician, but a storyteller. Instead of careful singing-voice maintenance I carefully want to make sure to myself, that my job is not a routine. My prayer is, that The Holy Spirit of God would supply the performing with a feeling of a unique situation. When people are touched by the songs, the music becomes alive for me too. I don’t feel guilty singing the same songs. Situations are unique, and “God plucks his roosters.”

My newest record is ”Sinun kanssasi” (”With you”). My earlier records were often folk music, thanks to the producer Matti Laitinen. Now I wanted to do something different, music with more direct, linear and simple feeling. Something you can just put on when driving a car without a meditative or concentrated state of mind and atmosphere. There are many songs I have learned in my childhood, which I have adapted to this idea and plan. Recording was unique beacause my family also took part and some of the melodies are composed by me.

What kind of expections do I have for this summer conference? When the weather is rainy like today I hope tomorrow there’ll be sunshine, lots of fellowship with friends and new people with feeling of the best thing that friends can give: encouragement for life. I hope that the real love of God would be revealed to the unaffected and hankering people by the worships, bible studies and by all the programme here in Keuruu conference.

Keuruun juhannuskonferenssi - saarna avajaisjuhlassa, pastori Kauko Vehniäinen

Kauko Vehniäinen – saarna avajaisjuhlassa 20.6.12


Hienoa, että olet täällä. Olen iloinen saadessani pitää saarnan. Ei tarvitse puhua omiaan, vaan ajatuksia, jotka nousevat Jumalan sanasta. Olen osallistunut juhannuskonferensseihin lapsuudesta lähtien, ja yleisöä seuratessa tulee ajateltua: tuokin henkilö on vuosien varrella muuttunut. Kättä puristaessa kuitenkin totean: et ole muuttunut yhtään. Sitähän se Jumalakin harmittelee?

Tekstini otsikko: matkalla uuteen. Juhannuskonferenssin tunnus: ”100 lasissa” tarkoittaa myös matkaa uuteen, vaikka historiaakin kannattaa muistella ja tutkia.

Suomi on kaunis ja mahtava maa, ja hyvä asua, puolustamisen arvoinen. Tämä ei ole sotapuhe, mutta Suomea kannattaa myös hengellisessä mielessä puolustaa, niiden asioiden puolesta, joilla on arvoa. On lottovoitto syntyä Suomeen, mutta on ongelmia, jotka raastavat ja ihmetyttävät. Monilla on sielun tyhjyys ja rauhan puute, ja tutkimuksen mukaan Jumalaan uskovia raamatun mukaisella tavalla on arviolta vain noin 27%. Olemme tässä mielessä taantumassa. Tämä on haaste seurakunnan työntekijöille kautta maan.

Elämä on matka. On katsottava haasteisiin, joita edessämme on. Menneisyys ja sen historia muovaavat tulevaisuutta ja vaikuttavat. Helluntaiherätyksellä on menneisyytensä ja juurensa, joilla on vaikutukset.

Lapsuuden kodissani vietettiin paljon hengellisiä tilaisuuksia. Julistettiin evankeliumia, tehtiin parannusta, seurakunnat kasvoivat, ja vastustustakin oli. Kerrankin aitan rappusilla pimeässä tupakat paloivat. Nuoriso oli tullut talvella vastustusmielessä. Oli hevonenkin valjastettu väärinpäin syömään kirkkoreestä. Mutta evankeliumi meni eteenpäin seurakunnassa ja talosta taloon. Sinulla ja minulla ovat omat muistomme tilaisuuksista ja tilanteista, joiden kautta olemme tulleet tähän hetkeen.

Jumala haluaa, ettemme siirrä elämää menneisyyteen emmekä hämärään tulevaisuuteen. Hän haluaa nyt ilmaista itsensä rakastavana Jumalana. Kerran ihan maallisessa Tekniikan Maailma –lehdessä kerrottiin, kuinka pastori oli tutkinut suhtautumista nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Otsikko: ”Myöhempään siirtyvän elämän malli”. Odoteltiin viikonloppuvapaata, lomaa, eläkkeelle siirtymistä. Harva osasi elää nykyhetkeä.

Jumalan antamaa täyttä elämää kannattaa elää tässä ja nyt. Jumala haluaa myös luoda uutta. Ilm 21: 5,6: Uudeksi minä teen kaiken. Kirjoita nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Nyt ne ovat käyneet toteen: minä olen a ja o, alku ja loppu. Sille joka voittaa, annan juoda elämän veden lähteestä.

Millä on merkitystä tässä ja nyt? Entä tulevaisuudessa?

Lujat ja todet sanat. Jumalan sana on luotettava. Siihen voimme turvautua kaikissa elämämme tilanteissa. Usein ihmisten sanat ja mielipiteet vähitellen varisevat maahan ja menettävät merkityksensä. Jumalan sana ei koskaan katoa, vaikka taivas ja maa katoavat.

Lapsuuden kodissani oli kiva savolainen soutuvene. Eräs veljistäni kirjoitti keulaan tekstin: varma. Sitä käytettiin paljon, piti huoltaa, ja myöhemmin myös paikkailla. Eräänä päivänä veli korjasi kirjoituksen: ”epävarma”. Usein suunnitelmat raukeavat, aivoitukset päättyvät, niiden varaan ei voi rakentaa tulevaisuutta. Myös Ison kirjan alue ja opisto julistavat sanaa. Jumalan valtakunta pääsee eteenpäin.

”Minä olen a ja o, alku ja loppu.” Jeesus Kristus on ensimmäinen ja viimeinen. Jumala on suunnitellut niin, että Jeesuksen tulisi meidänkin elämässä olla ensimmäinen. Aikamme sisältää voimakkaan itsekeskeisyyden ja ihmiskeskeisyyden. Jeesustelijan maine tarkoittaa hänen nimensä mainintaa usein. On mahtavaa, jos Jeesus saa olla ensimmäinen. Hän antoi syntimme anteeksi, antaa tulevaisuuden ja toivon, hän seisoo multiemme päällä, hänen nimensä on voimallinen: synnit anteeksi. Tämä virittää juhlamielen.

Pyhä Henki laskeutui apostolien aikaan Jumalan sanaa julistettaessa. Edelleen sanan julistus tuo Pyhän Hengen yllemme ja julistaa Jeesuksesta voimallisesti. Jeesuksen tulee olla ensimmäinen ja viimeinen elämässämme: ei kukaan muu voi pelastaa kuin Hän. Ei mitään muuta nimeä, joka meidät voi pelastaa, ole annettu koko taivaankannen alle.

Lahjaksi saamme elävää vettä. Tämä kuvaa Jumalan siunauksia. Niitä hän haluaa tänäänkin antaa. Jano johtaa veden ääreen. Tarvitsemme Jumalan sanan janoa. Se pelastaa kansamme. Jokainen ihminen kaipaa Jumalaa. Elämä itsessään on lahjaa. Elävä vesi on armoa. Jumala haluaa sen tänäänkin antaa. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Se ei perustu ihmisten tekoihin, ettei kukaan voisi ylpeillä.

Pelastus on Jumalan teko alusta loppuun. Hän odottaa vain, että annat elämäsi hänelle. Ilmaiseksi, lahjana kaikki on tarjolla. Helluntaiseurakunnan historiassa monet ovat vastaanottaneet tämän lahjan.

Ilmestyskirjassa ”Uudeksi minä luon kaiken” merkitsee, että edessä on jotain parempaa. Taivaassa kaikki on uutta. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ei kuolemaa, ei sairauksia, ei tämän elämän varjoja. Sinne haluamme toivottaa tervetulleiksi kaikki suomalaiset. Saamme vastaanottaa Jeesuksen tarjoaman ikuisen elämän.

Rohkaisen meitä uudistumaan Pyhän Hengen vaikutuksesta tänään! Hän haluaa meille suoda tuoreen Pyhän Hengen kokemuksen armosta ja Hänen hyvyydestään. Voimme päästä vanhasta irti ja astua uuteen. Henkilökohtaisesti haluan uudistua uskossani päivä päivältä. Turvaudu sinäkin Herraan! Hän haluaa auttaa juuri sinua! Hän haluaa tarjota Pyhän Hengen siunauksen sinun elämääsi!

Keuruun juhannuskonferenssi: Radio Gospel - studiovieraana Heimo Enbuska

pastori ja muusikko Heimo Enbuska studiovieraana
20.6.2012, Keuruun juhannuskonferenssin Radio Gospel

Kolme äänitettä ilmestynyt vuodessa: "Kootut laulut" syksyllä. Aloitin tuolloin täysipäiväisen keikkailemisen, laulutilaisuudet lokakuussa. Irroittauduin pastorin työstä paikallisseurakunnasta, ja lähdin kiertämään Suomea. Aiemmilta äänitteiltä koottiin 20 laulua, tehtiin 115 paikkakunnan kiertue, ja levy oli konseptiin työväline.

Kristillisessä kentässä huolestuttavat vaatimuksen elementit. Ihminen ei seurakunnassa koskaan voi sanoa, että olen valinnut hyvän osan, jota ei oteta pois. Missä olisi rauha ja lepo, josta pois olisi vaatimus? Uudet trendit, uudet aallot, media pyörittävät kristillistä kenttää - elämä seurakunnassa muodostuu uuvuttavaksi. Pitäisi voida olla vanhanaikainen, kotona uskomisensa kanssa ja armon varassa aito oma itsensä.

Jouluna ilmestyi joululevy, ja vuonna 2000 tein aiemman joululevyn ja joululaulutilaisuuksia. Runsaasti lauluja esitettyäni näistä muodostui työväline. Oli hyvä tallentaa nyt uusia lauluja. Lauluissa on avain, joista aina joku käy jonkun sydämeen. Joulu on huippujuttu, koska on lupa tulla Jeesuksen luo niidenkin, jotka eivät säännöllisesti käy kirkossa.

Konserteissasi ihmiset syvästi liikuttuvat ja tulevat kosketetuiksi. Kuinka tilanteisiin valmistaudutaan? En pidä itseäni laulajana ja muusikkona vaan kertojana. Valmistautumisena on äänenhuollon sijasta huolen kantaminen siitä, ettei konserteista tule rutiinia, vaan että Jumalan Pyhän Hengen herkkyys synnyttäisi ainutkertaisuuden tunteen. Kun ihmiset lähtevät mukaan tarinoihin, ne elävät itsellekin. En koe syyllisyyttä siitä, että laulan samoja lauluja. Tilanne on ainutkertainen, ja Jumala kukkonsa kynii.

Uusin levy on nimeltään "Sinun kanssasi". Tarina taustalla: aiemmat äänitteet ovat olleet pelimannimusiikkia, kiitos Matti Laitisen, joka on ollut apuna ja sovittajana. Pohdiskelin: mitä jos nyt tekisi ihan suoraviivaista ja yksinkertaista musiikkia, jonka voi autossa laittaa soimaan ilman paneutumista ja syvällistä mielentilaa. Löytyy paljon lapsuudesta tuttuja lauluja, jotka on helppo sovittaa tähän simppeliin muotoon. Harvinaista on, että perheväkeäkin on mukana levytyksessä, jossa on omia sävellyksiä mukana.

Nyt alkavalta juhannuskonferenssilta toivon tällaisena harmaana päivänä, että huomenna paistaisi aurinko, että voisi tavata ja kohdata monia ystäviä ja ihmisiä, että kohtaamisissa voisi kokea sitä, mitä vain ystävyydessä ja ystävien kautta voi saada: rohkaisua elämään. Toivon, että tilaisuuksissa Jumalan aito rakkaus voisi kohdata aidot ja kaipaavat sanan vastaanottajat.

lauantai 9. kesäkuuta 2012

Keskustan puoluekokous Rovaniemellä - puoluejohtaja Kiviniemen linjapuhe

Keskustan puoluekokous 9. kesäkuuta Rovaniemellä, puoluejohtaja Mari Kiviniemi, linjapuhe:

Täällä taas olemme. Upeaa on nähdä meidät kaikki odotetussa tapahtumassa. Puoluekokous on kokonaisvaltainen taide-elämys ja päätöksenteon paikka ja johtajiston valinnan paikka – yötä päivää yöttömässä yössä. Myös kansanjuhla, pysähdymme aatteen äärelle.
Keskustan politiikan on ajettava jatkossakin aatteellisuuteen ja vastuullisuuteen – ei pikavoittojen metsästystä. Syvälle juurtunut luottamus syntyy vain pitkäjänteisellä työllä. Lupaamme puolustaa koko Suomea. Tälle politiikalle on tilausta, aikamme huutaa arvoja. Kvartaalitalous vaatii paljon ja nopeasti – läheinen jää helposti huomaamatta.

Keskusta on ollut koko historiansa lähipuolue. On korostettu oikeutta valita itse asuinpaikka – arjen, juhlan, työn jne. ympäristö. Käytännön teon ratkaisevat. Uusiutuva energia ja lähiruoka ovat ajankohtaisia ja tärkeitä tavoitteita. Keväällä tehtiin välikysymys, joka esti Kataisen hallitusta leikkaamasta kotihoidon tukea. Sinipunahallituksen ongelmiin kuuluu lasten ja nuorten pahoinvointi, joka on yhteinen huolemme. Vastuu on jokaisen meistä. Kunnallinen kotiapu on taattava jokaiselle. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy pitää alkaa jo varhain. Pelkkä koulutustakuu ei yksin riitä.

Kesustan mielestä tarvitaan lasten ja nuorten kotiavun lisäksi terveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen kehittämistä. Raha ei ratkaise kaikkea eikä korvaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Lähipalvelut turvattava. Tavallisten ihmisten osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon ei ole pelkkä juhlapuhe. Keskusta ei hyväksy hallituksen kuntauudistusta, jonka avulla hallitus haluaa sanella ja pakottaa. Hallituksen todellinen tarkoitus on keskittäminen ja ideologinen tavoite. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen malli herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia: saadaanko palvelut riittävän läheltä? Näitä ei pidä käyttää keskittämispolitiikan välineenä, kuten hallitus tekee. Terveydenhuoltojärjestelmä kaipaa erityistä uudistusta. Kuntarajojen siirtely ei ole ratkaisu. Asukkaita ja asiantuntijoita on kuultava.

Keskustan on oltava uudistava puolue. On nähtävä Suomen rajojen ulkopuolelle. On oltava isänmaallisia ja kansainvälisiä. Keskusta on aina ollut kansainvälinen. Olemme aatteellinen toimija EU:ssa aktiivisina ja rakentavina. Kataisen hallitus markkinoi itseään vastuullisena, mutta tilanne on päinvastainen. Suomi on lipumassa ajopuuna taloudellisten vastuiden kanssa. On sanottava ei yhteisvastuullisten riskien kasvulle.

Hallituksella on parantamisen varaa avoimuuden, sanelun ja tiedon pimittämisen osalta. Puolustusvoimauudistus on runnottu läpi ilman laajaa yhteisymmärrystä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on haettava mandaatti aina avoimesti. Meillä ei ole varaa olla riitaisa. Merkittävä on Suomen aikomus osallistua Islannin ilmavalvontaan. Kataisen hallitus on markkinoinut hanketta teknisenä kysymyksenä, mutta kyseessä on laajempi kysymys. Tarvitaan tarkka selvitys. Avoimuus on paras tapa siivota ajatukset salaisesta kuljettamisesta kohti Natoa. Turvallisuudella ei pidä leikkiä.

Keskustalaisten tulevaisuuden avaimet: 1. vastuu itsestä ja lähimmäisestä, 2. ahkeruus, 3. kyky elää tasapainossa luonnon ja ympäristön kanssa. Eroja puolueiden välillä on. Taloudessa ajamme työllistävämpää linjaa kuin muut. Keskustan mielestä tarvitsemme vahvempaa kotimaista taloutta. Meidän on korvattava saastuttava tuontienergia muilla ratkaisuilla. Ratojen kunnosta on huolehdittava. Verotusta täytyy laskea tasolle, joka rohkaisee investoimaan. Verokeinotteluun kansainvälisellä tasolla on puututtava. Pieni ja keskisuuri yrittäjyys ansaitsee arvostuksen. Yritysten kasvu on viisasta talouden kannalta. Meidän kaikkien etu on, että perusturvasta rakennetaan kannustava ja työllisyyttä suosiva.

Miten käytämme verovarat? Säästäväisyys ja kohtuus ratkaisevat. Päällekkäisyyksiä hallinnon ja byrokratian tasolla täytyy etsiä ja näitä on karsittava.

Työntäyteinen puheenjohtajuus on takana. Pikavoittoja emme ole hakeneet emmekä saaneet, mutta on pohjustettu kasvua. Suomalaisten luottamus Keskustaan on palautumassa, ja olemme luottamuksen arvoisia. Toimimme rehdisti. On välttämätöntä, että toimimme yhdessä. Vain yhtenäisenä olemme suurin.

Viestikapula siirtyy seuraajalle. Kaikkien joukkueemme jäsenten on otettava vastuu yhteisestä suorituksesta. Kaikkien on tehtävä parhaansa. Kapula ei saa pudota kisan missään vaiheessa. On kysyttävä: millainen on Meidän Keskustapuolue? Olemme yhteiskuntaa vakauttava poliittinen puolue, kansalaisia yhdistävä poliittinen voima. Uskomme ihmiseen, yrittämiseen, työhön ja tasa-arvoon.
Johtajuus on antanut paljon - toivottavasti myös antanut paljon. Puheenjohtajuus sisälsi haasteita, hauskoja sattumuksia, paljon työtä. Ei verta - mutta hikeä ja kyyneleitä. Parasta on ollut tehtävien kirjo yhteisessä työssä. Jos on edellisenä päivänä Brysselissä nähnyt maailman johtajia, on todennäköisesti seuraavana päivänä saanut seistä Huittisten torilta pahvimuki kädessä. Esitän nöyrän kiitoksen kaikille! Tehtävä on ollut upea! Kiitos jokaiselle yhdessä ja erikseen! Jatkossakin annan tietotaitoni tämän kansanliikkeen eteen, kannustan teitä samaan!

Keskustalle on povattu auringonlaskua vuosikymmenestä toiseen. Itse valitsemme kulkemamme tien. Kukaan ei päätä puolestamme. Santeri Alkion viitoittama tie merkitsee voimakasta halua uudistaa yhteiskuntaa, ihmisen kasvua ja sivistystä sanan kaikissa merkityksissä. Näillä sanoilla kiitos teille kaikille ja hyvää puoluekokousta!