tiistai 19. huhtikuuta 2016

Sateenkaariväki - asperger ja tourette

Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva häiriö, jolle ovat ominaisia ongelmat toisten ihmisten tunnetilojen ymmärtämisessä ja siitä johtuvat kommunikaatio-ongelmat sekä erilaiset kaavamaiset käyttäytymistavat. Me autismin kirjon ihmiset emme niinkään lue ihmisten elekieltä. Keskitymme enemmän siihen, mitä sanotaan. Silloin tulee varsinkin väärinkäsityksiä, kun ei huomaa, että toisen ihmisen rivien välissä on jotain. Tai sitten joku kuvittelee, että minulla on rivien välissä jotain, vaikka siellä ei ole mitään. Aspergeriin liittyy kyky keskittyä erittäin syvällisesti johonkin asiaan ja päästä niin sanottuun flow-tilaan. Asperger-ihmisille on myös melko yleistä havaita yksityiskohtia ja virheitä. Meille yksityiskohdat pomppaavat esille. Havaitsemme asioita, joita välttämättä muut eivät huomaa.

Arkikokemukseni mukaan edellä mainitut asperger-piirteet liittyvät sekä erityisalojen huippuosaamiseen että seksuaalivähemmistöjen stereotyyppisiin edustajiin. Seksuaalisuuteen sovellettuna aspergerin määritelmään on helppoa yhdistää homoseksuaalisuus poikkeavuutena. Homoseksuaalisuutta on perusteltua pitää aspergerin ilmenemisenä seksuaalisuudessa. Pidän tarpeellisena tutkia aspergerin ja touretten yleisyyttä hlbt-ihmisillä. Touretten oireyhtymä on yhtäaikainen äänellinen ja motorinen monimuotoinen nykimishäiriö ja liittyy usein autismin kirjon oireyhtymiin kuten aspergeriin.

Minä olen enemmän homofobinen kuin hlbt-väkeen kuuluva. Suhtautuminen toimintamalleineen on erittäin pysyvä huolimatta runsaasta ja pitkäaikaisesta altistumisesta propagandalle, jolla tavoitellaan seksuaalisuuden vallankumousta. En pidä homoseksuaalisuutta sairautena vaan johonkin muuhun häiriöön liittyvänä poikkeavuutena.

Suomen talouselämän kilpailukykyloikka voidaan tuottaa asperger-ihmisten erityisosaamisen merkittävän roolin avulla. Siihen tarvitaan työelämän rakenteiden ja asenteiden muutosta. Tanskaa pidetään edellä käyvänä mallimaana, jossa autismin kirjon ihmisille on omat työmarkkinat. Talouskasvua ja yhteiskunnan muutosta ei kuitenkaan pidä tuottaa minkälaisilla arvoilla tahansa. Sukupuolineutraali avioliitto on raju yhteiskuntakokeilu vastoin Raamatun mukaista luomisjärjestystä. Tarvitaan puolueetonta tutkimusta, jotta asperger-ihmisiä voidaan tukea miehen ja naisen välisissä avioliitoissa ja perhe-elämän kysymyksissä. 

Ei kommentteja: