keskiviikko 20. huhtikuuta 2016

Sukupuoleton elämä

Lääketieteellinenkin tutkimus voi olla puolueellista ja tiettyihin arvoihin sitoutunutta. Autismin kirjon häiriön ja tourette-oireyhtymän yleisyys seksuaalivähemmistöjen edustajilla olisi empiirinen tosiseikka ja selvittämisen arvoinen kysymys. Tämä tilastotieto helpottaisi oikeudenmukaista suhtautumista hlbt-ihmisiin ja heidän erityisten haasteidensa tunnistamista.

Tarvitaan puolueetonta kokemusperäistä tutkimusta ja tietoa, jotta sukupuolineutralisoituvaa yhteiskuntaa voidaan hallita. Tämä ei mitätöi tunteiden tarvitsemaa tilaa. Tarvitaan myös tunneilmaisua siitä, miltä sukupuolineutralisoituminen tuntuu. Järki ja tunteet sekä avoin ja kaikkia suvaitseva keskustelu ovat ainoat selviytymiskeinot rajusta ja Raamatun luomiskertomuksen vastaisesta yhteiskuntakokeesta, jota sukupuolineutraali avioliitto merkitsee. Kukaan ei faktoihin perustuen tiedä, mihin kokeilu johtaa.

Mikään faktaperusta ei ohjaa ihmistä parisuhteeseen ja perheen perustamiseen samaa sukupuolta olevan kanssa. Raamatussa ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, ja heitä kehotettiin lisääntymään ja täyttämään maa. Luomakunta todistaa yhtenevästi Raamatun kanssa. Sateenkaariväki vetoaa luonnossa esiintyviin poikkeusilmiöihin, joita järjellä voidaan pitää häiriötiloina.

Ihminen ei voi valita tunteitaan, mutta ajatukset ja teot ihminen voi valita. Ajatuksia ja tekoja muuttamalla ihminen voi vaikuttaa tunteisiin. Tiedostan sen, että seksuaalisuuden alueella suhtautuminen vastakkaiseen ja omaan sukupuoleen ovat luonteeltaan vaikeasti muutettavia ja monimutkaisia seikkoja. Aikuisiällä asperger- ja tourette-diagnoosit saaneena tunnistan itsessäni homofobiaa erittäin pysyvänä ilmiönä. Pidän pelokkuuttani enimmäkseen myönteisenä ilmiönä, jossa tunteet ja ajatukset todistavat Raamatun arvojen puolesta. Toisaalta tunnistan fobiassani asperger-tourette –ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen kömpelyyteen liittyviä piirteitä, jotka kytkeytyvät sosiaalisiin suhteisiin.

En siis pidä homoseksuaalisia tunteita syntinä, mutta syntiä on vallan antaminen näille tunteille ja toiminta Raamatun vastaisten arvojen mukaan. Väärät tunteet tunnistavan ihmisen tulee ajatuksia muuttamalla – siis kognitiivisesti työskennellen - ja tekojen avulla pyrkiä mitätöimään synnilliset taipumukset. Tässä tullaan suureen seurakuntien ongelmaan. Seurakunnissa ei enää puhuta synnistä ja kilvoittelusta. Tällöin armolle ei jää tarvetta eikä merkitystä. Voidaan sanoa, että naispappeuden kevytmielisesti hyväksyneet toivat Suomessa luterilaisuuteen kulttuurin, jossa Raamatusta saman tien poistettiin paljon muutakin, kuten Jeesuksen neitseestä syntyminen ja ylösnousemus. Minun mielestäni naispappeuden voi hyväksyä vakavastikin Raamattua tulkiten, mutta kevytmielisyydestä kertoo epäoikeudenmukainen naispappeuden vastustajien syrjintä Suomen luterilaisessa kirkossa.

Terveen seksuaalietiikan perusta on faktoihin perustuvan järjen ja tunteen tasapaino. Aviopuolison valinnassakin seikka on ratkaiseva. Kannattaa sekä järjen että tunteen avulla päättää, onko puoliso juuri sinulle sopiva.

Oikeaoppisen ja terveen seurakunnan tunnistaminen perustuu samaan. Uuteen seurakuntaan mennessä kannattaa sekä pohtia järjellä oppikysymyksiä Raamatun valossa että kuunnella tunteita, joita kokoontuminen virittää. Jos seurakunnassa kehutaan sinua ja mahdollisuuksiasi pelastaa itsesi, pakene paikalta. Kysymyksessä on todennäköisesti harhaoppi. Jos seurakunnassa koet, että sinua ja kykyä pelastaa itsesi moititaan, jää kuuntelemaan. Kysymyksessä on todennäköisesti raitis ja terve kristillinen seurakunta.

Evankeliumi kiinnostaa vain oman syntisyytensä tunnistavaa ihmistä. Pelastus Jeesuksen sovitustyössä on tarjolla jokaiselle Häneen uskossa turvautuvalle. Tämä täydellinen armo koskee kaikkien elämänalueiden syntejä. 

Ei kommentteja: